Antiga escola Sant JustC. Sant Just 16, Sta. Coloma de Gramenet

Equipament municipal


El juny de 2011 es tanca l’escola Sant Just i el setembre del mateix any s’inaugura el nou centre al carrer de Sant Carles de la ciutat. Des de llavors, l’escola està tancada.

Ara, dintre del projecte de la Pinta Verda i de la reforma del passeig de la Salzereda, s’anuncia que en aquest espai es farà una plaça pública però tampoc no s’ha posat data a aquesta acció.

Fins ara, el Sant Just porta anys deixat sense que faci cap servei, quants anys més haurem d’esperar?

Sense entrar ara a valorar si el més útil per al barri i la ciutat és enderrocar-lo i fer-hi una plaça o donar-li un altre ús com a equipament, no seria lògic donar-li almenys un ús provisional fins que no es faci una cosa o altra?