Hort educatiu a l’escola Riera Alta


Al carrer Alps núm. 37 hi ha un solar que queda just al costat de l’escola Riera Alta. Durant les obres de l’escola es va aprofitar per posar el dipòsit de materials i després va quedar buit.

Alguns pares i mares del barri volen que s’agregui aquest solar al col·legi i se li doni un ús d’hort educatiu per als nens i nenes, no només de l’escola sinó de tots els centres escolars de Santa Coloma de Gramenet. A més a més, proposen construir una rampa per millorar l’accés a l’escola, ja que el solar es troba al costat de la porta d’entrada.

La proposta d’hort educatiu té el suport del centre, que l’ha traslladat al consell escolar municipal, però no hi ha receptivitat per part de l’Ajuntament per dur-la a terme.

Font: grup de pares i mares de l’escola Riera Alta.