Local per al Grup Infantil Puig Castellar


El Grup Infantil Puig Castellar és una entitat educativa sense ànim de lucre. Formada per monitors/es, infants i joves de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. El nostre eix conductor és la muntanya, l’excursionisme, el senderisme i la natura. A part creiem en una forma d’educació on el joc i el lleure són les eines principals per desenvolupar la nostre tasca. Fem sortides quinzenals on ens aventurem en el món de l’orientació i el senderisme.  Ens situem com una de les poques entitats d’educació no formal existents a la ciutat, que fomenta l’educació amb valors. Gràcies a això, podem crear sinergies amb les diferents entitats o associacions  per tal de col·laborar i incidir de manera directa en la tasca transformadora i educativa que projecta el lleure dins del municipi.

Donat que el grup ha augmentat arribant al voltant de 80 socis participants, ens trobem en la necessitat de cercar un espai més gran on poder donar cobertura a les mancances que es donen a la realitat existent de l’esplai. Considerem, donat que la majoria dels membres són del barri del centre, que aquest local  ha d’estar situat al districte 1 (Centre o Can Mariner), ha de comptar amb diverses sales on poder treballar individualment amb cada grup d´edat, poder guardar el material pertinent i realitzar reunions. Per altra banda, també hauria de disposar com a mínim d’un lavabo, un pla de seguretat vigent, ventilació, lluminositat, electricitat i aigua corrent. Aquest espai també hauria de comptar amb connectivitat a la xarxa wifi.

Atès que la nostra ciutat disposa de diversos espais buits, els quals no estan sent utilitzats per cap entitat, considerem que la nostra situació ens porta a reclamar-los per poder continuar amb la nostra tasca amb qualitat.

Font: Grup Infantil Puig Castellar