Moció per un pla d’usos dels espais buits


SOM Gramenet presenta avui al Ple Municipal una moció per a l’elaboració d’un pla per a l’ús social dels espais buits de la nostra ciutat


ENLLAÇ: Moció de SOM Gramenet per un pla d’usos dels espais buits

Aquesta moció té dos objectius principals:

  1. Que s’elabori, amb participació de tots els grups polítics i de les entitats, un Pla per a l’ús social dels espais buits de la ciutat. Aquest pla ha de contenir un conjunt de propostes concretes per a l’ús de tots els equipaments públics avui en desús o infrautilitzats a la ciutat, a més d’una bateria de mesures per a l’activació social del màxim nombre de solars, locals comercials, habitatges i altres espais lliures.
  1. Que es concedeixi un espai digne a totes les entitats ciutadanes que el necessitin per al desenvolupament de les seves activitats.

Diverses entitats de la ciutat, com l’AVV Serra de Marina, els monitors del Grup Infantil del Centre Excursionista Puigcastellar o Santako Boulder (rocòdrom), han demanat paraula al Ple per fer suport a la moció.

La presentació de la moció s’emmarca dins de la campanya “ReCOOPerem Espais Buits” que SOM Gramenet està realitzant conjuntament amb altres entitats de la ciutat. Durant la campanya s’ha fet un cens de gran part dels espais buits de la ciutat i s’han recollit les propostes de veïns i veïnes i diverses entitats per a donar-ne diferents usos.