Qui som i què volem?


La comissió Recooperem espais és un grup de treball de SOM Gramenet, obert a totes les persones que vulguin col·laborar en la campanya per millorar Santa Coloma donant un ús social als espais buits.

La comissió Recooperem espais es reuneix cada dimecres, de 19 a 20h, a l’avinguda Santa Coloma 104.

Objectius de la campanya

Volem que l’Ajuntament elabori de manera participativa i aprovi un Pla d’usos socials dels espais buits que tingui com a objectiu activar aquells equipaments públics, solars, locals i habitatges, entre altres, que porten un temps en desús, mitjançant un ampli ventall de mesures que inclogui des de l’enduriment de la política municipal envers els bancs i els fons d’inversió que mantenen habitatges buits a la ciutat, passant per la promoció de formes de masoveria urbana i del lloguer social; la cessió, permanent en uns casos, temporal en altres, de solars i equipaments a entitats veïnals, artístiques, esportives i culturals perquè hi facin activitats, o la revitalització de locals comercials buits amb activitats artístiques.

Volem que l’Ajuntament, mentre no acaba de redactar aquest Pla, activi immediatament alguns d’aquests espais per a l’ús ciutadà. Per exemple, a l’antic col·legi Sant Just, mentre l’equipament o el solar no tinguin un altre ús, es podrien organitzar activitats per a infants i joves. O en una vintena de solars buits escampats per tots els barris, l’Ajuntament podria pactar amb els seus propietaris, a canvi de rebaixar-los l’IBI, l’ús temporal dels seus solars, mentre no els necessitin, i obrir un procés participatiu entre el veïnat perquè aquest determini quin ús li vol donar: pistes de bàsquet o de petanca, places, horts urbans, espai de trobada…