Reivindicacions i propostes


Recull de reivindicacions de col·lectius i individuals de necessitats i propostes d’usos d’alguns espais buits.
Col·labora-hi!


Local per al Grup Infantil Puig Castellar

El Grup Infantil Puig Castellar és una entitat educativa sense ànim de lucre. Formada per monitors/es, infants i joves de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. El nostre eix conductor és la muntanya, l’excursionisme, el senderisme i la natura. A part creiem en una forma d’educació on el joc i el lleure són les eines principals per desenvolupar la nostre tasca. Fem sortides quinzenals on ens aventurem en el món de l’orientació i el senderisme.  Ens situem com una de les poques entitats d’educació no formal existents a la ciutat, que fomenta l’educació amb valors. Gràcies a això, podem crear sinergies amb les diferents entitats o associacions  per tal de col·laborar i incidir de manera directa en la tasca transformadora i educativa que projecta el lleure dins del municipi.

Donat que el grup ha augmentat arribant al voltant de 80 socis participants, ens trobem en la necessitat de cercar un espai més gran on poder donar cobertura a les mancances que es donen a la realitat existent de l’esplai. Considerem, donat que la majoria dels membres són del barri del centre, que aquest local  ha d'estar situat al districte 1 (Centre o Can Mariner), ha de comptar amb diverses sales on poder treballar individualment amb cada grup d´edat, poder guardar el material pertinent i realitzar reunions. Per altra banda, també hauria de disposar com a mínim d'un lavabo, un pla de seguretat vigent, ventilació, lluminositat, electricitat i aigua corrent. Aquest espai també hauria de comptar amb connectivitat a la xarxa wifi.

Atès que la nostra ciutat disposa de diversos espais buits, els quals no estan sent utilitzats per cap entitat, considerem que la nostra situació ens porta a reclamar-los per poder continuar amb la nostra tasca amb qualitat.

Font: Grup Infantil Puig Castellar

Llegeix més

Hort educatiu a l'escola Riera Alta

Al carrer Alps núm. 37 hi ha un solar que queda just al costat de l’escola Riera Alta. Durant les obres de l'escola es va aprofitar per posar el dipòsit de materials i després va quedar buit.

Alguns pares i mares del barri volen que s'agregui aquest solar al col·legi i se li doni un ús d'hort educatiu per als nens i nenes, no només de l’escola sinó de tots els centres escolars de Santa Coloma de Gramenet. A més a més, proposen construir una rampa per millorar l'accés a l'escola, ja que el solar es troba al costat de la porta d'entrada.

La proposta d'hort educatiu té el suport del centre, que l'ha traslladat al consell escolar municipal, però no hi ha receptivitat per part de l'Ajuntament per dur-la a terme.

Font: grup de pares i mares de l'escola Riera Alta.

Llegeix més

Local per a l'associació Veu Animal

Veu Animal és la protectora d'animals de Santa Coloma de Gramenet.

És una associació que es finança majoritàriament amb els donatius i les quotes dels socis. De l'Ajuntament rep una subvenció de 350€ al mes. Solament en el 2015 han destinat gairebé 30.000€ en els animals abandonats, ferits i camades del nostre municipi. Inverteixen tot el que recapten en els animals i en la seva activitat. No poden destinar diners a un local de lloguer ja que la prioritat és assistir els animals necessitats.

Són una protectora que no té refugi i funcionen amb cases d'acollida particulars de voluntaris. Actualment necessiten uns 20m² de magatzem on poder tenir els materials que utilitzen a diari:

  1. Carpa, taules, cadires, productes per fires i materials de segona mà per recaptar donatius.
  2. Pinso, medicaments i productes pels nostres acollits.
  3. Gàbies trampa i transportins.

No volen el espai per acumular animals ni per fer reunions. Només volen entrar-hi per agafar el que necessiten en cada moment. Tenir-ho tot als domicilis particulars suposa abusar del voluntariat.

Troben que l'Administració hauria de ser conscient del seu treball en la ciutat i procurar cedir-los aquest espai que necessiten.

Font: Veu Animal.

Llegeix més